V&A

Waarom zou ik mijn ontslagvergoeding in een stamrecht BV onderbrengen?

Dat kan van veel factoren afhangen; enerzijds zou je naar de kosten kunnen kijken ( De Stamrechter heeft een rekentool ontwikkeld dat de kosten van alle mogelijkheden, banksparen, stamrechtverzekering en de Stamrecht BV, voor u op een rij zet) maar anderzijds is uw visie voor de toekomst misschien wel het belangrijkst.

Zijn er beperkingen aan uw beleggingsvrijheid in de stamrecht BV?

Vanuit de wetgever zijn er geen regels opgesteld die enige beperking opleggen aan de vrijheid die u heeft met uw Stamrecht BV. U moet wel rekening houden het feit dat elke transactie een zakelijk karakter moet hebben. Met zakelijk wordt bedoeld, dat wanneer u bijvoorbeeld een lening uit de BV verstrekt, u net als een bank rente berekent en zekerheden inbouwt.

Kan het oprichtingskapitaal van de stamrecht BV uit de stamrecht komen?

Nee het oprichtingskapitaal moet uit uw privévermogen komen.

Als ik geen privévermogen heb, hoe kan ik dan een stamrecht BV oprichten?

De bank leent het startkapitaal kosteloos tijdelijk aan u zodat u de Stamrecht BV kunt oprichten. Na oprichting van de stamrecht BV heeft u een lening in privé aan de BV, hierover moet dan wel rente worden betaald. U kunt ook een rekening-courant aangaan met uw Stamrecht BV. Het voordeel hiervan is dat wanneer de rekening-courant niet hoger is dan €17.500 u geen rente aan de BV verschuldigd bent.

Wat is een Stamrechtovereenkomst?

Een stamrechtovereenkomst is een overeenkomst tussen u en de BV waarin u vastlegt onder welke condities de BV uw stamrecht gaat beheren. U spreekt hier onder andere in af wanneer uw BV aan u gaat uitkeren, wat er gebeurd wanneer u komt te overlijden en het percentage van oprenten. U kunt de stamrechtovereenkomst vergelijken met de verzekeringspolis die u krijgt bij een verzekeraar.

Wat is oprenten van de stamrecht verplichting ?

De belastingdienst eist dat u de stamrechtverplichting ieder jaar opwaardeert. De reden hiervan is dat wanneer u het geld had weggezet bij een bank of verzekeraar zij u ook een rendement over uw stamrecht hadden gegeven. U wordt op deze manier door de belastingdienst aangespoord om rendement te behalen in de BV. Het is verstandig om het rentepercentage van het oprenten van te voren te toetsen bij de belastingdienst en vast te leggen in uw stamrechtovereenkomst.