V&A ontslag

Wat is een gouden handdruk?

Een Gouden Handdruk is de financiële compensatie die de werkgever, aan een ontslagen werknemer verschuldigd is. Meestal zal de hoogte van deze compensatie worden bepaald via een (kantonrechters)formule.

Waarom een gouden handdruk?

Als werknemer is het goed mogelijk dat door ontslag er schade ontstaat. U zult waarschijnlijk een tijdje werkloos zijn met een lager inkomen. Tevens kan er sprake zijn van schade bij uw pensioenopbouw. Uw carrière wordt onderbroken met imagoschade tot gevolg. De vergoeding is dus voor “eventuele” schade.

Hoe wordt de hoogte van de gouden handdruk berekend?

Deze wordt meestal berekend volgens de zogenoemde ‘kantonrechtersformule’:

A x B x C.

A = het aantal dienstjaren, een periode van een half jaar plus een dag telt als een heel dienstjaar (hele dienstjaren tot 35 jaar tellen voor 0,5, hele dienstjaren in de leeftijd 35-45 jaar tellen voor 1 en van 45 tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar tellen dienstjaren voor 2.
B = het bruto salaris
C = de correctiefactor.

In de meeste gevallen is de correctiefactor 1. Als de ontbinding de werkgever meer valt te verwijten, zal de correctiefactor hoger uitvallen. Als de ontbindingsgrond geheel de schuld van de werknemer is, zonder dat er sprake is van enige verwijtbaarheid van de werkgevers kant, dan is de correctiefactor 0. De gouden handdruk bedraagt dan ook 0.

Wat valt er bij de berekening onder het bruto salaris?

Onder het bruto salaris per maand vallen de volgende onderdelen:
– vast bruto maandsalaris;
– dertiende maand;
– vaste overwerkvergoeding;
– vakantiegeld;

– structurele winstdeling;

– vaste ploegentoeslag.

Hieronder vallen niet:
– uw aandeel in de pensioenpremie;
– auto van de zaak;
– onkostenvergoeding;
– tantième;
– werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering;
– een niet structurele winstdeling.

Moet de werkgever een gouden handdruk betalen als het financieel slecht met het bedrijf gaat?

De werkgever kan onder een hoge ontslagvergoeding uitkomen door een zogeheten ‘Habe nichts’-verweer in te dienen. De werkgever dient aan te tonen dat de onderneming door een slechte financiële positie geen geld beschikbaar heeft voor ontslagvergoedingen. De rechter honoreert zo’n verzoek alleen als de werkgever kan aantonen dat het echt heel slecht gaat met zijn bedrijf. Recentelijk behandelde Rechtbank ‘s Hertogenbosch nog een zaak waarin dit naar voren kwam.