Traject

Stap voor stap een stamrecht BV oprichten

1: Meld uw voornemen bij uw werkgever

U meldt bij uw werkgever mondeling zowel als schriftelijk, dat u uw ontslagvergoeding niet wilt verlonen (dus uitgekeerd krijgen via uw laatste loonstrook, dus netto)  maar dat het bedrag rechtstreeks naar een rekeningnummer van een door u op te richten BV moet worden overgemaakt.

Mocht de BV nog niet opgericht zijn op datum van het ontslag, kan de werkgever het geld overmaken naar de derdenrekening van de Notaris. Uw werkgever zal van u een schriftelijke goedkeuring van de Belastingdienst vragen zodat uw werkgever gevrijwaard is van verdere belasting en premie inhouding.

2. Goedkeuring Belastingdienst

Vraag bij de belastingdienst op basis van uw stamrechtakte en vaststellingsoverkomst deze goedkeuring aan bij de belastingdienst. U dient er rekening mee te houden dat de belastingdienst wettelijk een termijn van drie maanden heeft om op uw verzoek te reageren en te honoreren.

3. De notaris verzorgt de opricht van de BV.

Het kan enige tijd duren voor uw stamrecht BV is opgericht. de praktijk is ongeveer 4 weken.

Indien uw werkgever  het wenst kan de ontslagvergoeding dus overgemaakt worden naar de derdenrekening van de door u gekozen stamrecht BV. De oprichtingsakte zal door de notaris met een zo ruim mogelijk doelstelling worden opgesteld zodat u bij eventuele toekomstige zakelijke activiteiten geen beperkingen tegenkomt.

4. Stamrecht akte

Voor de goedkeuring van de stamrecht BV heeft de Belastingdienst een stamrecht akte nodig.

Daar ook hier het zeer belangrijk is hoe een en ander omschreven wordt, is het verstandig deze op te laten stellen door een financieel specialist. De stamrecht akte is de overeenkomst tussen u en uw BV. In deze akte is het dus ook belangrijk zo ruim mogelijk uw opties te laten omschrijven.

5. KvK

Bij de Kamer van Koophandel dient u of uw notaris een naamonderzoek te doen. In de praktijk zal er vaak gekozen worden voor de eigen naam met de toevoeging van Stamrecht BV. De kans dat deze naam is al gebruikt wordt is dus redelijk klein.

6. VGB

U dient ook een ‘verklaring van geen bezwaar’ in te vullen. Uw notaris kan u dit formulier van het Ministerie van Justitie overleggen. Vanaf 1 juli a.s. is de verklaring van geen bezwaar niet meer nodig.

7.Oprichtingsakte

Uw notaris zal u de concepten sturen van de oprichtingsakte ter controle . Let er op dat uw notaris in deze concepten rekening houdt met een zogenaamd verlengd boekjaar. Het is erg onhandig namelijk wanneer dit niet gebeurt. Ook zult u goed moeten opletten op de doelstelling van de stamrecht BV, zoals gezegd dient die doelstelling zo ruim mogelijk te zijn. Ook hier is het belangrijk om een adviseur in handen te nemen. Zodra u akkoord bent, kan de stamrecht BV i.o. worden ingeschreven bij de Kamer van koophandel

8. Naar de Bank

Uw Notaris heeft voor hij de stamrecht BV kan oprichten en laten inschrijven een bankverklaring nodig dat het minimale kapitaal van euro 18.000 is gestort. Dit kan een praktisch probleem zijn, wanneer u niet de vrije  beschikking heeft over euro 18.000. ABN-AMRO heeft,om u tegemoet te komen, een arrangement waarbij deze euro 18000 aan u “voorgeschoten” wordt. Dit is handig daar u immers nog niet de beschikking heeft over uw ontslagvergoeding. Ook hier geldt weer dat een financieel adviseur belangrijk is.

9. Bankverklaring

Met de bankverklaring kan de notaris de stamrecht B.V. oprichten. U kunt uw notariskantoor een volmacht verstrekken zodat u niet persoonlijk naar het kantoor van de notaris hoeft te gaan. Het staat de werkgever nu vrij, indien het geld niet is overgemaakt naar de derden-rekening van de notaris, uw ontslagvergoeding over te maken naar de rekening van de stamrecht B.V.

10. De laatste lootjes

De stamrecht BV is niet meer in oprichting en kan dus door de notaris worden ingeschreven in het handelsregister. Als laatste dient u uw stamrecht BV aan te melden bij de belastingdienst middels het zogenaamde ‘formulier opgaaf startende onderneming (OSO).

Uw stamrecht BV is opgericht en kunt u dus aan de slag met het geld van de ontslagvergoeding. U bent nu vrij om te gaan ondernemen, loon uit de stamrecht BV te halen, of te gaan beleggen etc.

Vraag advies aan een goede vermogensbeheerder naar een degelijk en veilig advies.