Online Pakket

Oprichten stamrecht BV Online

Dit Online pakket omvat het volledig verzorgen van de oprichting van uw stamrecht BV (inclusief notaris).

Wij verzorgen alle correspondentie met de (ex-)werkgever, Belastingdienst notaris en bank.

Wij verzorgen het opstellen en afstemmen (met de Belastingdienst) van de stamrechtovereenkomst, inclusief alle benodigde documentatie.

U heeft geen afspraak bij ons op kantoor, alle correspondentie gaat via email/telefoon.

€840,00 excl. BTW

Werkzaamheden oprichten stamrecht BV

 • Invullen formulier voor de aanmelding bij de Kamer van Koophandel en Justitie
 • Opstellen stamrechtovereenkomst tussen werkgever en werknemer
 • Begeleiden storting ontslagvergoeding van werkgever naar de BV
 • verzorgen vrijwaring Loonbelasting voor werkgever
 • Contact met de (ex-)werkgever
 • Opstellen stamrechtovereenkomst tussen werknemer en de op te richten BV
 • Inventarisering en opmaken van de statuten van de stamrecht BV
 • Ruime doelomschrijving opstellen t.b.v. de BV
 • Opstellen statuten stamrecht BV door notaris
 • Nakijken statuten
 • Oprichting BV door notaris
 • Opmaken akte van bekrachtiging
 • Opstellen rekeningcourantovereenkomst tussen u en de stamrecht BV
 • Aanmelden bij de Belastingdienst
 • Inschrijven Kamer van koophandel

De kosten voor de oprichting van de B.V. worden met de (bruto) ontslagvergoeding betaald, u heeft afhankelijk van uw inkomen hierdoor een belastingvoordeel oplopend tot 52%.

Inbegrepen kosten

 • Kosten bankgarantie
 • Notariskosten oprichting B.V.
 • Kosten opstellen diverse overeenkomsten
 • Kosten van advisering en begeleiding

Niet inbegrepen kosten

 • Jaarlijkse kosten bankrekening (gratis bij ABN-AMRO)
 • Inschrijven Kamer van koophandel (€11,00)
 • Aandeelhoudersregister (€11,51)
 • De jaarlijkse kosten Lidmaatschap Kamer van Koophandel
 • De jaarlijkse kosten voor de opstelling van de jaarrekening
 • Kosten volmacht (deze kosten heeft u eventueel als u bij uw eigen notaris tekent)