Krijg ik WW?

Ontslagvergoedingen worden niet verrekend met de WW-uitkering. Datzelfde geldt voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening voor oudere werknemers (IOW).

Uw gouden handdruk heeft geen gevolgen voor uw WW uitkering.

U moet alleen wel rekening houden met de ‘fictieve opzegtermijn’. Dat is de termijn die verloopt tot de WW-uitkering daadwerkelijk ingaat. Het UWV definieert de fictieve opzegtermijn als ‘de opzegtermijn die normaal gesproken door de werkgever in acht zou worden genomen minus 1 maand’. Verder is de fictieve opzegtermijn altijd minimaal een maand.

Tip:

Kijk of u te maken heeft met een fictieve opzegtermijn. Zorg er voor dat u voldoende geld vrij beschikbaar heeft om de periode tot de WW ingaat te overbruggen.