All-in pakket

Dit all-in pakket omvat het volledig verzorgen van de oprichting van uw stamrecht BV (inclusief notaris).

Wij verzorgen alle correspondentie met de (ex-)werkgever, Belastingdienst notaris en bank.

Wij verzorgen het opstellen en afstemmen (met de Belastingdienst) van de stamrechtovereenkomst, inclusief alle benodigde documentatie.

€975,00 excl. BTW

Werkzaamheden oprichten stamrecht BV

 • Advies bespreking bij ons op kantoor
 • Invullen formulier voor de aanmelding bij de Kamer van Koophandel en Justitie
 • Opstellen stamrechtovereenkomst tussen werkgever en werknemer
 • Begeleiden storting ontslagvergoeding van werkgever naar de BV
 • verzorgen vrijwaring Loonbelasting voor werkgever
 • Contact met de (ex-)werkgever
 • Opstellen stamrechtovereenkomst tussen werknemer en de op te richten BV
 • Inventarisering en opmaken van de statuten van de stamrecht BV
 • Ruime doelomschrijving opstellen t.b.v. de BV
 • Opstellen statuten stamrecht BV door notaris
 • Nakijken statuten
 • Oprichting BV door notaris
 • Opmaken akte van bekrachtiging
 • Opstellen overeenkomsten tussen u en de stamrecht BV (lening-, rekeningcourantovereenkomst)
 • Aanmelden bij de Belastingdienst
 • Inschrijven Kamer van koophandel
 • Onbeperkte beantwoording van vragen, betrekking hebbende op het stamrecht, na oprichten BV.

De kosten voor de oprichting van de B.V. worden met de (bruto) ontslagvergoeding betaald, u heeft afhankelijk van uw inkomen hierdoor een belastingvoordeel oplopend tot 52%.

Inbegrepen kosten

 • Kosten bankgarantie
 • Notariskosten oprichting B.V.
 • Kosten opstellen diverse overeenkomsten
 • Kosten van advisering en begeleiding
 • Onbeperkte beantwoording van vragen, betrekking hebbende op het stamrecht, na oprichten BV.

Niet inbegrepen kosten

 • Jaarlijkse kosten bankrekening (gratis bij ABN-AMRO)
 • Inschrijven Kamer van koophandel (€11,00)
 • Aandeelhoudersregister (€11,51)
 • De jaarlijkse kosten Lidmaatschap Kamer van Koophandel
 • De jaarlijkse kosten voor de opstelling van de jaarrekening
 • Kosten volmacht (deze kosten heeft u eventueel als u bij uw eigen notaris tekent)

Na oprichting hebben we een vervolggesprek om u op weg te helpen met uw stamrecht BV.  In dit gesprek komt aan de orde hoe u in de praktijk met uw BV en ontslagvergoeding om kunt gaan. Wij adviseren u bijvoorbeeld over het maken van rendement en de administratie van uw BV.