Wat moet je precies weten over de zakelijke autoverzekering?

Wil je een bepaalde auto verzekeren? Dan dien je daar uiteraard een passende verzekering voor af te sluiten. Bij je auto verzekeren is het altijd van belang om stil te blijven staan bij het precieze karakter waarover ze beschikt. We maken op dit vlak een onderscheid tussen persoonlijke (of particuliere) en zakelijke voertuigen. Voor deze laatste groep dien je een zakelijke autoverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering dekt namelijk de ritten met een zakelijk karakter die worden uitgevoerd. Dat geldt niet voor de standaard verzekering voor particulieren. Wil jij ook een zakelijke auto verzekeren? Hou dan beslist rekening met de informatie die je hieronder aantreft.

Wat is een zakelijke autoverzekering?

De informatie in de inleiding van deze pagina heeft reeds duidelijk gemaakt dat we een onderscheid maken tussen twee verschillende autoverzekeringen. Indien je van plan bent om een personenauto te laten verzekeren moet je daarvoor kijken in de richting van de persoonlijke autoverzekering. Dat spreekt voor zich. Door te kiezen voor deze optie zal je tot de conclusie komen dat de ritten met een persoonlijk karakter die worden uitgevoerd allemaal tot in de puntjes zijn gedekt. Wanneer je ervoor kiest om zakelijke ritten af te leggen is dat niet het geval.

Onder zakelijke ritten gelden alle ritten die worden uitgevoerd onder een bepaalde onderneming. Het kan daarbij gaan om gewone ritten die worden gedaan door medewerkers van het bedrijf, maar daarnaast kan het ook gaan om bijvoorbeeld taxiritten of om ritten die gebeuren door een garagist. Ook rijscholen vallen uiteraard onder deze noemer. Hoe dan ook, wil je graag een autoverzekering met een zakelijk karakter afsluiten? Dan zal je tot de conclusie komen dat dit uitsluitend mogelijk is door middel van de specifieke zakelijke autoverzekering.

Wat zijn de voordelen van de zakelijke autoverzekering?

Zoals de bovenstaande informatie je reeds heeft aangegeven is het met deze autoverzekering mogelijk om alle zakelijke ritten te laten verzekeren. Er is echter nog een bijkomend voordeel. Het spreekt voor zich dat bedrijven over de mogelijkheid beschikken om hun zakelijke kosten in te brengen in de boekhouding. Dat betekent dat een significant aantal kosten afgetrokken kunnen worden van de belastingen. Dit geldt natuurlijk ook voor de zakelijke autoverzekering. De premie die  voor deze verzekering moet worden betaald kan dus zonder probleem worden ingeboekt. Ook dat is voor heel wat ondernemingen die op zoek zijn naar kosten uiteraard interessant om te weten.

De zakelijke autoverzekering afsluiten, wat zijn je opties?

Wil je graag een zakelijke autoverzekering afsluiten? Dan zal je kunnen vaststellen dat er daarvoor op de markt een behoorlijk omvangrijk aantal verschillende mogelijkheden zijn terug te vinden. We maken in eerste instantie natuurlijk het onderscheid tussen de drie standaard opties, namelijk:

  1. De WA-verzekering voor bedrijfsvoertuigen;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering;

Buiten de drie bovenstaande opties voor zakelijke autoverzekeringen is het zo dat je eveneens kan kiezen voor een aantal aanvullende dekkingen wanneer deze eventueel vereist zouden zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld de bestuurdersverzekering, maar ook om de inzittendenverzekering. Bovendien spreekt het voor zich dat ook de rechtsbijstandsverzekering evenals de gewone bijstandsverzekering twee opties zijn die het overwegen in de praktijk waard kunnen zijn. Let wel, bepaal voor jezelf in de praktijk altijd grondig of de aanvullende dekkingen de meerprijs daadwerkelijk waard zijn of niet.

De premie van je zakelijke autoverzekering drukken doe je zo!

Voor elke autoverzekering met zakelijk karakter welke er in de praktijk kan worden afgesloten geldt uiteraard dat er een bepaalde premie voor moet worden betaald. Gelukkig is het zo dat zowel de particuliere als de zakelijke autoverzekering over een behoorlijk concurrentieel karakter beschikt. Dat betekent dat het bijvoorbeeld altijd de moeite waard kan zijn om een vergelijking uit te voeren. Op die manier zorg je er namelijk voor dat je direct kan achterhalen welke verzekeraar je het meest interessante aanbod kan doen. In ieder geval, wanneer je de prijs van je autoverzekering met zakelijk karakter wenst te drukken is het zeker interessant om rekening te houden met de onderstaande tips.

1.) Vergelijken is interessant, maar doe het wel juist!

De hierboven terug te vinden informatie heeft reeds duidelijk gemaakt dat de zakelijke autoverzekering vergelijken in de praktijk steevast een interessante keuze kan zijn. Dat gezegd hebbende dient er wel bij stil te worden gestaan dat zo’n vergelijking op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. In eerste instantie kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van de website van een bepaalde (vertrouwde) verzekeraar. Dat kan op zich interessant zijn, alleen is de kans ontzettend groot dat je op deze manier geen correct beeld zal krijgen van de werkelijkheid. Er is immers geen enkele verzekeraar die zomaar de verzekering van iemand anders zal aanprijzen.

Wil je de zakelijke autoverzekering op de meest interessante manier kunnen afsluiten? Dan kies je er bij voorkeur voor om gebruik te maken van een objectieve vergelijkingssite zoals die van Diks Verzekeringen. Wanneer je dat doet zal je immers tot de conclusie komen dat je op de meest efficiënte manier de meest interessante verzekering voor je auto zal kunnen afsluiten. Dit niet in het minst omdat het voor een vergelijkingssite op zich eigenlijk niet uitmaakt bij welke partij je jouw verzekering gaat afsluiten.

2.) Tracht het eigen risico in je voordeel uit te spelen

Zowel voor de particuliere als voor de zakelijke autoverzekering geldt dat er altijd sprake is van een zeker eigen risico. Traditioneel gezien wordt er aan dat eigen risico eigenlijk ontzettend weinig aandacht besteed. Dat is nochtans helemaal niet interessant. Niet alleen is ze namelijk bepalend voor het bedrag dat je dient te betalen wanneer er sprake is van een bepaald schadegeval, daarnaast oefent ze ook een niet onaanzienlijke invloed uit op de verzekeringspremie die is verschuldigd.

Door het eigen risico van je zakelijke autoverzekering enigszins te verhogen is het mogelijk om de periodieke premie die je moet betalen te drukken. Dit is eigenlijk één van de meest interessante mogelijkheden die er zijn zonder dat je rekening moet houden met een verlies aan kwaliteit of dekkingen. Het is dan ook zeker van belang om hier de nodige aandacht aan te schenken.